AB NIN SİVİL TOPLUMLA DİYALOG TOPLANTISISevgili Atatürk Liseliler, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 26 Ocak 2016 günü saat:13.00-18.00 arasında Ankara Sheraton Otel'de düzenlenecek olan “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” konulu Sivil Toplumla Diyalog Toplantısına sivil toplum kuruluşu olarak Derneğimizde davet edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu toplantıda önümüzdeki dönemde üyelik müzakere sürecimizde gerçekleştirilecek çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının daha etkin katılım sağlaması için görüş alışverişinde bulunulacağı ve Erasmus+ Programı ile Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz çerçevesindeki diğer fon imkânları hakkında katılımcılara bilgi sunulacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, 2014-2020 döneminde AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Türkiye’ye yaklaşık 4,5 milyar Avroluk bir destek sağlanacağı, söz konusu kaynağın 190 milyon Avrosunun sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ile kamu-sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi için kullanılacağı, Sivil toplum kuruluşlarının AB Katılım Öncesi Mali Yardımı çerçevesinde her yıl düzenli olarak duyurulacak hibe programları ile destekleneceği , Bu kapsamda, 2016 yılında 4 milyon Avro, 2017 yılında ise 9 milyon Avroluk kaynağın doğrudan sivil toplum kuruluşlarının kullanımına sunulacağı, Program kapsamında, UFUK 2020 de dâhil olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve yerel yönetimlerin faydalanabileceği fırsatlar, fonlar ve hibeler hakkında bilgilendirme yapılacaği tarafımıza bildirilmiştir. Daha önce duyurduğumuz ALSEDAM projesinin gerçekleşebilmesi için çok önemli gördüğümüz bu toplantıya Derneğimizi temsilen katılmamızın çok yararlı olacağı düşüncesi ile toplantıya katılacağımızı Avrupa Birliği Bakanlığına bugün bildirmiş bulunuyoruz. Saygılarımla. Ali Fahir Kayacan AALD Yönetim Kurulu Başkanı
14.01.2016