GENEL KURUL SONUÇLARISevgili Atatürk Liseliler, Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 13 MART 2016 Pazar günü saat:11.00 de gerçekleşmiş bulunmaktadır. Genel Kurulda yapılan seçim sonucu seçilen Yeni Yönetim Kurulunun 13 Mart 2016 günü Saat:14.00 de yapılan ilk toplantısındaki seçim ve görev paylaşımına göre; Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Fahir KAYACAN Başkan Yardımcılığına Behçet Kemal ZEYNEL Sekreter Üyeliğe Mete DUYGULUER Sayman Üyeliğe Dilay ÇETİN Sekreter Yardımcılığına Gökhan EVREN Sayman Yardımcılığına Volkan KARAKILINÇ Üyeliğe Mahmut BİLGİÇ seçilmişlerdir. Genel Kurulda, Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 5'e indirilmesi dışında Faaliyet Raporunda yer verilen Tüzük Değişiklikleri toplantıya katılan Üyelerin oybirliği ile ve yıllık üye aidatı ile üye giriş aidatının ise 60,00 TL.sı olmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir. Yıllık üye aidatlarının 60,00 TL.sı olması sonucu, mobil aidat ödeme sistemindeki değişiklikler ve yapılacak işlemler çok yakında duyurulacaktır. Saygılarımla Ali Fahir KAYACAN AALD Yönetim Kurulu Başkanı
14.03.2016