DERNEK MERKEZİ TERASININ KAPATILMASISevgili Atatürk Liseliler , Daha önce sizlerle paylaştığımız üzere, Dernek Merkezimiz kapalı alan bakımından çok dar bir alana sahip olmasına karşılık, çift yönlü geniş bir terasa sahip bulunmaktadır. Bu çift yönlü terasın üzerinin sabit, yanlarının ise açılabilir cam ile kapatılması halinde oldukça geniş bir kapalı alana sahip olarak Dernek Merkezimizde tüm Atatürk Liselilerin çeşitli şekillerde yararlanabileceği değişik etkinlikler düzenleme imkanına kavuşmuş olacağız. Bu amaçla, 13 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulu olarak, bu konu üzerinde yoğunlaşmış ve yaptırılan keşifler sonucu değişik teklifler almış bulunmaktayız. Dayanıklı, görsel bakımdan güzel ve Atatürk Liselilere yakışır bir şekilde iki cepheli terasımızın kapatılması ile ilgili olarak alınan tekliflere göre, teras üzerinin kapatılmasınin iç kısmı ahşap olmak kaydı ile bu projenin maliyeti 25.000,00 TL sı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Terasımızın sözü edilen şekilde üst ve yan kısımlarının kapatılması halinde resimdeki görüntüye kavuşacak ve mahfuz bir hale gelecektir. Ankara Atatürk Liseliler Derneği olarak halen 1227 Asıl , 71 Fahri olmak üzere 1298 kayıtlı üyemiz bulunmakta ve son yapılan Genel Kurulda belirlendiği üzere, üye aidatı yıllık 60,00 TL.sı gibi günümüz şartlarında çok mütevazi bir düzeyde bulunmaktadır. Aidat ödeme yükümlülüğü bulunan asıl üye sayımız dikkate alındığında, kayıtlı üyelerimizin 1/3 nün dahi aidatlarını ödemeleri halinde teras üzeri ve yanlarının kapatılması için gerekli maddi kaynağın kolaylıkla sağlanma imkanı bulunmasına karşılık, ne yazık ki, aidat ödeyen üye sayımız, toplam kayıtlı üye sayımızın 1/10 na dahi ulaşmamaktadır. Durum böyle olunca, Dernek Üyesi olsun veya olmasın tüm Atatürk Liselilerin evi konumunda olduğunu daha önce de ifade ettiğimiz Dernek Merkezimizin imkanlarının ileri boyutlara ulaşması şimdiye kadar Yönetim Kurulu üyelerinin bazı üyelerimizin veya dernek üyesi olmamakla birlikte, Atatürk Liseli olmanın yarattığı mensubiyet duygusu güçlü bazı Atatürk Liselilerin gönüllü katkı/bağışları sayesinde mümkün olabilmiş ve derneğimiz bu şekilde ayakta kalabilmiştir. Bir Atatürk Liseli ve Ankara Atatürk Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak, çok köklü bir geçmişe sahip, iş adamları, bilim insanları,bürokrat ve her türlü meslekten nice insanların yetiştiği bu köklü çınardan mezun olan bizlerin Dernek Merkezimizin Atatürk Liselilere çok daha güzel hizmetler vermesi için imkanlarımız ölçüsünde ve küçük , büyük demeden katkıda bulunacağımıza olan inancımı koruyor ve buna yürekten inanıyorum. Bu inançla, Dernek Başkanı olarak öncülük ederek 1.500,00 TL.sı ile ilk katkıyı yapmak suretiyle bu kampanyayı başlatıyorum. Banka hesap numaramız: Ziraat Bankası Necatibey Şubesi IBAN:TR880001000795502865905005 Saygılarımla Ali Fahir KAYACAN
26.03.2016