PROJE OKUL BAHANESİ İLE ATATÜRK LİSESİ DÖNÜŞTÜRÜLEMEZSEVGİLİ ATATÜRK LİSELİLER, İçlerinde Okulumuz Ankara Atatürk Lisesinin de bulunduğu ülkemizin bir çok güzide okulunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından " Proje Okul" kapsamına alınması ve bunun sonucunda da söz konusu okullarda görev yapan öğretmenlerin başka okullara tayin edilmesi uygulaması son zamanlarda gündemde yerini almış bulunmaktadır. Söz konusu uygulama , Milli Eğitim Bakanlığının 19/09/2016 tarihli bir Genelgesi üzerine gündeme gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu Genelgesi Özet olarak ; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve yer değiştirme Yönetmeliğinin "İhtiyaç ve norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlıklı 53 ncü maddesi uyarınca 8 yıldan fazla aynı okulda yönetici veya öğretmen olarak görev yapanların , tercihleride alınarak başka okullara nakil edilmelerini öngörmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve yer değiştirme Yönetmeliğinin 53 ncü maddesi kullanılmak ve proje okul kapsamına alınmak suretiyle, çağdaş, düzeyli ve başarılı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin bu şekilde atamaya tabi tutulması sonucu, söz konusu okulların eğitim kadrolarının değiştirilmesi ve okulların niteliklerinin dönüştürülmesi endişesi, tüm bu okullarda öğrenim gören öğrenciler ve velileri ile birlikte, Ankara Atatürk Lisesi Mezunları olarak bizlerde de mevcuttur. 130 yıllık başarılı geçmişi ile, Eğitim alanında bir marka ve çınar niteliğini kazanan Ankara Atatürk Lisesi, daima çağdaş ve adını taşıdığı Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşma gayreti ile eğitim faaliyetini sürdürmektedir. Yukarıda ifade edilen Yönetmelik ve Genelgeler araç olarak kullanılmak suretiyle, Ankara Atatürk Lisesinin dönüştürülmeye çalışılmadığını düşünmek istiyoruz. Saygılarımla Ali Fahir Kayacan AALD Başkanı
12.10.2016