PROJE OKUL ÖĞRETMENLERİNİN TAYİN EDİLMESİ



PROJE OKUL ÖĞRETMENLERİNİN TAYİN EDİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sevgili Atatürk Liseliler, Bilindiği üzere bazı okullar ile birlikte proje okul kapsamına alınan Ankara Atatürk Lisesinin bazı öğretmenlerinin MEB nın atama ve yer değiştirme Yönetmeliğinde yer alan 8 yıl ve daha fazla görev yapma sınırlaması kullanılmak suretiyle başka okullara tayin edilmesi uygulamasının yanlışlığı AALD Facebook Grup sayfamızda ,Web sayfamızda ve Twitter hesabımızda 21 Ekim 2016 tarihinde Dernek açıklaması olarak ayrıntılı şekilde duyurulmuş bulunmaktadır. Yine bilindiği üzere, Ankara Atatürk Liseliler Derneği, Dernekler Yasası hükümlerine göre faaliyet gösteren bir STK olup, ilgili konular hakkında yapılacak açıklama veya faaliyetler Dernekler Yasası sınırları içinde olmak durumundadır. Bu sınırlar içerisinde de Dernek olarak gerekli tavır ve açıklama 21 Ekim 2016 tarihinde yapılmıştır. Bu durum karşısında, Dernek Tüzel kişiliğini yasalar karşısında zor duruma sokabilecek başka bir tavır beklenilmesi gerçekçi değildir. Özellikle, Yönetim sorumluluğu olan Dernek Başkanı olarak Dernek Tüzel kişiliğini yasal olarak sıkıntıya sokabilecek sorumsuz söylem ve eylem içerisinde olmamak en önemli görevimizdir. Saygılarımla Ali Fahir Kayacan AALD Başkanı
30.10.2016