OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI-GÜNCELLEME ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

 

 

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 2016-2017 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı, Necatibey Caddesi No:51-1 Çınar Apartmanı Kat:8 Daire:16 Kızılay-Ankara adresindeki Dernek Merkezinde  11 Mart 2018 Pazar günü Saat:13:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı yer ve saatte aynı gündemle,   25 Mart 2018 Pazar günü çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

            Üyelerimizin katılımını rica ederiz.

            Saygılarımızla

 

                                                                                                       Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                          

         Ali Fahir KAYACAN

                                                                                                                 BAŞKAN

 

 

GÜNDEM

 

 1. Açılış , yoklama ve saygı duruşu,
 2. Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Yönetim Kurulunun 2016-2017 yılları Faaliyet Raporlarının okunup görüşülmesi,
 4. Denetim Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi,
 5. Dönem hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması için ayrı ayrı oylama yapılması,
 7. 2018-2019 yılları için yıllık üye ödentisinin ve üye giriş ödentisinin belirlenmesi,
 8. 2018-2019 yılları tahmini bütçesinin görüşülüp oylanması,
 9. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün zorunlu tüzük değişiklikleri ile ilgili 10/05/2016 tarih ve 74071012-477.01.02.02-19005 Sayılı yazısında belirtilen Tüzüğün 4/A,16,22,23,24/3,29 ve 31.maddeleri ile ilgili değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması.
 10. Yeni dönem Yönetim , Denetim  ve Yüksek Danışma Kurullarının seçilmesi,
 11. Dilekler ve kapanış, 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2018