MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSIMODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSI 26-29 HAZİRAN 2018 İlk olarak 1953 yılında Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen MUN (Model Birleşmiş Milletler), katılımcıları güncel dünya sorunlarını, tarihi olayları, geleceğe dair olabilecek sorunları Birleşmiş Milletler’in perspektifiyle ele aldığı bir diplomasi simülasyonudur. Birkaç istisna dışında İngilizce düzenlenmekte olan Model Birleşmiş Milletler konferansları, günümüzde birçok ülkede ulusal ve uluslararası arenada düzenlenmektedir. Ankara’da hazırlık sınıfına sahip tek Anadolu Lisesi olma özelliğini gösteren ve İspanyolca, Rusça, Çince, Almanca, Fransızca olmak üzere beş ayrı ikinci yabancı dil eğitimi veren okulumuz Ankara Atatürk Lisesi’nin Model Birleşmiş Milletler Topluluğu, 2014 yılının Şubat ayında okulumuz öğrencileri ve öğretmenleri tarafından oluşturulmuştur. MUNAAL Topluluğu, bugüne kadar ulusal ve uluslararası 32 konferansa katılmış ve katıldığı tüm konferanslardan ödüllerle dönmüştür. Hürriyet, Milliyet gibi gazetelerde bu başarılara yer verilmiştir. 26-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Ankara Atatürk Lisesi’nin koordinasyonuyla gerçekleştirilmesi beklenen konferansın dili İngilizce olacak ve içinde lise ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 200 kişilik bir katılımla gerçekleşecektir. Atatürk Lisesi Model Birleşmiş Milletler Topluluğu tarafından düzenlenecek olan MUNAAL Konferansı, Ankara’da bir devlet okulu tarafından düzenlenen ilk konferanslardan biri olma özelliği taşıyacaktır. •Organizasyon ekibi ve akademik ekip, Ankara Atatürk Lisesi MUN Topluluğu yönetim komitesinde yer alan öğrenciler ve Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler gibi bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinden oluşacaktır. Hedef kitlesi; 15-24 yaşları arasında, kedini İngilizce ifade etme yeteneğine sahip olan ve uluslararası arenada diplomasi deneyimi kazanmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri olacaktır. Katılımcı öğrencilerin çoğunluğunu Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerdeki akademik başarısı yüksek okullardan olması beklenmektedir. Türkiye’de MUN Konferansları, özel liselerde ve kendine ait bütçesi olan üniversitelerde düzenlenmektedir. Bu açıdan MUNAAL Konferansı, Ankara’da bir devlet lisesi tarafından düzenlenen ilk konferanslardan biri olma özelliğini taşıyacaktır. •Çeşitli şehirlerden gelecek olan 200 civarında öğrenci ile birlikte, birçok okuldan öğretmenler ve akademik danışmanlar konferansta yer alacaktır. Ayrıca, bu etkiliğin basında ve sosyal medyada da yer alması beklenmektedir. Tamamen yabancı dilde gerçekleştirilen MUN konferanslarında kazanılan tecrübeler, uluslararası arenada bir prestij kaynağı olarak görülmektedir. Ankara’da bir devlet lisesi tarafından bu alanda düzenlenen ilk konferanslardan biri olma niteliğini taşıyan MUNAAL 2018 okulumuzun 132 yıldır başarıyla üstlendiği yüksek eğitim ve kültür vizyonunu bir adım daha ileri taşıyacak prestijli bir eğitim projesi olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, topluma fayda sağlayacak ve Türk gençlerini geleceğe taşıyacak olan eğitim ve kültür projelerine SPONSOR OLARAK destek vermek isteyen kişi , firma ve kuruluşlara buradan çağrıda bulunmayı Ankara Atatürk Liseliler Derneği olarak bir görev telakki etmekteyiz. Sözü edilen Sponsorluklar Derneğimize değil, tamamen Ankara Atatürk Lisesi MUN topluluğunun bu konferansı başarı şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlayacak ve Sponsor olmak isteyen kişi, firma veya kuruluşlar doğrudan Okulumuzun MUN topluluğu ile temasa geçeceklerdir. Ankara Atatürk Lisesi MUN toplululuğu tarafından hazırlanan "MUNAAL 2018 SPONSORLUK DOSYASI"na https://www.facebook.com/groups/557693411033432/1202304189905681/ adresinden ulaşabilirsiniz. Saygılarımla Ali Fahir Kayacan AALD Başkanı
10.03.2018