GENEL KURUL SONUÇLARI GENEL KURUL SEÇİM SONUÇLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Ali Fahir Kayacan Bşk....
Nuh Naci Doğutepe Bşk.Yrd.
Mete Duyguluer Gen.Sek.
Varlık Beşli Sayman
Ayşim Ulus Gen.Sek.Yrd.
Mahmut Bilgiç Sayman Yrd.
Hasan Alıcı Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri :

Berivan Alkas
Janset Bay
Seda Kıraç
Demet Tekin
Barış Elbaşıoğlu
Namık Kemal Baştürk
Korcan Metin

Denetim Kurulu Üyeleri :

Sabri Erdal Güngör Bşk.
Sait
Hilmi Gültekin Üye
Ziya Irklı Üye

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri :

Osman Karaca
Arif Ülker
Gönül Ertuna

27.03.2018