3 NCÜ DÖNEME GİRERKEN A.A.L.D. MESAJI Sevgili Atatürk Liseliler,
...

Ankara Atatürk Liseliler Derneğinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 ncü döneme girmiş bulunuyoruz.

2014-2015 Yıllarını kapsayan 1 nci dönem, borç içinde, üyeleri ve Atatürk Liseliler ile iletişimi yok seviyesinde, hiç bir faaliyeti olmayan/olamayan, adeta üzerine ölü toprağı serpilmiş sadece ismi kalmış, tabiri caiz ise koma halindeki bir derneğin ayağa kaldırılması, kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanması çabaları ile geçmiş olup, bu dönem komada ve yoğun bakımdaki bir hastanın uyandırlıp vücut fonksiyonlarının yeniden canlandırılması gayreti olarakta adlandırılabilir.

2016-2017 yıllarını kapsayan 2 nci dönem ise, Ankara Atatürk Liseliler Derneği için adeta küllerinden yeniden doğma, kendi ayakları üzerinde oldukça sağlam şekilde durabilecek hale gelme, her hafta derneğin açılması,yaklaşık 3 senedir yapılamayan geleneksel kokteylleri kendi merkezinde ve hemde bir çok kişinin imreneceği sistem ve zenginlikte yapabilme, bunun yanı sıra özel günlerde bir restoranı aratmayacak sistem ve çeşitle yemekler düzenleyebilme,yine 3-4 senedir yapılamayan okulumuzda geleneksel döner-pilav günlerini düzenleyebilme, hemen hemen hiç bir eşya veya malzemeye muhtaç olmama,bunları kendi imkanları ile temin edebilme vs. olanaklarına kavuşma, en önemlisi Dernek merkezinin satın alındığı 2010 yılı Mayıs ayından itibaren en büyük hedef olan geniş terasının üzerinin ve yanlarının kapatılması vs. faaliyet ve olanaklarına kavuşma dönemi olmuştur.

Ankara Atatürk Liseliler Derneğinin, işlevsiz, fazla imkanlara sahip olmayan ,hatta zaman içerisinde Genel Kurulunu yapamayacak hale gelerek yönetim kurulunun oluşturulamaması ve sonuçta Derneğin fesih durumuna düşmesini içinden bekleyen veya arzulayan kişiler veya çevreler olabileceğini hiç bir zaman gözden uzak tutmamalıyız.

Ankara Atatürk Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldığımız 2014 yılı Nisan ayından itibaren bu ihtimali bir an olsun aklımızdan çıkarmadan, varsa böyle düşünce veya hevesleri olanlara inat, tüm imkanlar zorlanarak bugünlere gelmiş bulunuyoruz.

Nitekim, herşeye rağmen, bazı kişi ve çevrelere inat Derneğin 2018 yılındaki Genel Kurulunu Dernek Merkezimizde yapacağımızı okulumuzda 2015 yılında gerçekleşen Büyük buluşmadaki konuşmamızda, 2016 yılındaki Döner-Pilav günümüzde ve son olarak 2017 yılı Döner-Pilav günü ve büyük buluşmadaki konuşmalarımızda açık ve net olarak ifade etmiş idik.

Bir defa daha ifade ediyoruz.
Ankara Atatürk Liseliler Derneği, ulaştığı imkanlar ile yoluna devam edecek olup, hiç kimsenin veya çevrenin bunu el altından engellemeye gücü asla yetmeyecektir.

Hiç kuşkusuz, Ankara Atatürk Liseliler Derneği Yönetim Kurulu olarak, Derneğin ileri gitmesini arzu etmeyen kişi veya çevrelere karşı da, kişilikli davranışlarımız ile gerekli cevaplar verilecektir.

Daha iyiye, daha güzele doğru 3 ncü dönemimiz hayırlı olsun.

Saygılarımla
Ali Fahir Kayacan
AALD Başkanı

27.03.2018