BİLGİLENDİRMESEVGİLİ ATATÜRK LİSELİLER, OKULUMUZ ANKARA ATATÜRK LİSESİ İLE İLGİLİ OLARAK HALEN 2 AYRI SİVİL TOPLUM KURULUŞU FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR. BUNLAR ; 14 MAYIS 1976 TARİHİNDE KURULAN ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ (A.A.L.D.) VE 30 ARALIK 1985 TARİHİNDE KURULAN ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI (ALEV) DIR. ANKARA ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI'NIN 92 KURUCUSUNDAN BİRİSİ DE, O ZAMANKİ ADI İLE "ANKARA ATATÜRK LİSESİNİ BİTİRENLER DERNEĞİ" YANİ ŞİMDİKİ ADI İLE ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİDİR. NİTEKİM , DERNEK TÜZÜĞÜMÜZÜN 2/B MADDESİNDE; " Dernek kurucusu veya üyesi olduğu vakıfla işbirliği yapar " HÜKMÜ MEVCUT OLUP, DERNEK TÜZÜĞÜMÜZÜN 17 NCİ MADDESİNDE DE ; " Derneğin kurucusu olduğu vakfın genel kurulunda derneği temsilen yönetim kurulundan bir veya birkaç kişiyi delege olarak seçmek." YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN 2/B VE 17 NCİ MADDELERİ İLE YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ ÇERÇEVESİNDE ; DERNEĞİMİZ ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLUP, BUNUN YANI SIRA VAKFIN KURUCULARI ARASINDA YER ALMASI SIFATIYLA DA HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİ VE GÜÇ BİRLİĞİNE DAİMA HAZIR BULUNMAKTADIR. SAYGILARIMLA Ali Fahir Kayacan AALD Başkanı
26.04.2018