OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ 

 
        OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI   
 
Sayın Üyemiz, 
 
Derneğimizin 2018-2019 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı, Necatibey Caddesi No:51-1 Çınar Apartmanı Kat:8 Daire:16 Kızılay-Ankara adresindeki Dernek Merkezinde  18 Mart 2020 Çarşamba günü Saat:14:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı yerde ve aynı gündemle 29 Mart 2020 Pazar günü saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.  
 
Üyelerimizin katılımını rica ederiz.   01 Mart 2020
 
  Saygılarımızla                                                                                                         Yönetim Kurulu Adına   
 
    Ali Fahir KAYACAN   
 
    BAŞKAN   
 
GÜNDEM  
 
1. Açılış , yoklama ve saygı duruşu, 
 
2. Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 
 
3. Yönetim Kurulunun 2018-2019 yılları Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi, 
 
4. Denetim Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi, 
 
5. Dönem hesaplarının okunması ve görüşülmesi,  
 
6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması için ayrı ayrı oylama yapılması, 
 
7. 2020-2021 yılları için yıllık üye ödentisinin ve üye giriş ödentisinin belirlenmesi, 
 
8. 2020-2021 yılları tahmini bütçesinin görüşülüp oylanması, 
 
9. Yeni dönem Yönetim ve Denetim kurullarının seçilmesi, 
 
10. Dilekler ve kapanış,
01.03.2020