GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME

 
Sevgili Atatürk Liseliler,
 
Daha önce Genel Kurul Toplantımızın 18 Mart 2020 Çarşamba günü Saat 14.00 de Dernek Merkezimizde yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının Dernek Merkezinde 29 Mart 2020 Pazar günü Saat:13.00 de çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyurulmuş idi. 
Coronavirüs salgınının ülkemizdede görülmesi ve sayının artması ,üyelerimizin yaş ortalaması nedeniyle riskli grup içinde yer almaları  dikkate alınarak Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile bizzat görüşülerek  ve koordine edilerek;
Yönetim Kurulumuzca, ortaya çıkan beklenmeyen önemli durum,kişi ve toplum sağlığının tehlikeye düşmesi tehlikesi nedeniyle Tüzüğümüze göre daha önce 18 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması öngörülen Genel Kurul Toplantımızın  coronavirüs salgınının seyrine ve devletin yetkili makamlarınca alınacak idari tedbir ve kararların niteliğine göre Yönetim Kurulumuzca  daha sonra belirlenip duyurulacak ileri bir tarihte  yapılmak üzere şimdilik ertelenmesine,durumun  yazılı olarak Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmesine 
Karar verilmiş bulunmaktadır. 
 
Saygılarımızla 
Ali Fahir Kayacan 
AALD Başkanı
16.03.2020