İNTERNET GAZETESİ ÇIKARMA DÜŞÜNCESİSEVGİLİ ATATÜRK LİSELİLER, Atatürk Liselilerin birbirleri ile çok daha sıkı şekilde kaynaşmalarını temin etmeye , okulumuzun ve derneğimizin daha fazla kişi tarafından izlenmesi ve tanıtılmasını sağlamaya yardımcı olmak üzere; İnternet üzerinden yayın yapacak şekilde haftalık veya aylık bir gazeteye sahip olunmasının çok fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. Yönetim Kurulu Başkanı ve bir hukukçu olarak konu incelenmiş bulunmaktadır. Tüzüğümüzde, derneğimizin faaliyet şekilleri ile ilgili bölümde, dergi, bülten ve kitap yayınlamak yer almakta olup, internet üzerinden veya basılı şekilde bir gazete çıkarmak için Tüzük değişikliği gerekmektedir. Bu nedenle, bu konuda ve gerekli görülen daha başka konularda tüzük değişikliği Mart 2016 da yapılacak olan Dernek Genel Kurul Toplantı gündemine alınacaktır. Mart 2016 da yapılacak olan Genel Kurul'da bu yönde bir tüzük değişikliğinin kabul edilmesi ile birlikte özellikle internet üzerinden yayın yapacak şekilde bir gazete veya internet sitesi oluşturma faaliyetleri Yeni oluşacak Yönetim tarafından hayata geçirilebilecektir. Özellikle internet gazetesi veya sitesine her giriş ile birlikte Derneğimize reklam geliri sağlaması bakımından önemle üzerinde düşünülmesi gereken bir seçenek durumundadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve bir hukukçu olarak, derneğimizin yasa ile yasaklanan faaliyet ve tartışmaların içinde olmayacağı her vesile ile ifade edilmiş bulunmaktadır. Kuşkusuz ki, hayata geçirilmesi durumunda internet gazetesinde siyasi yazı, yorum, değerlendirme ve eleştiriler yer almayacaktır. Bu düşüncenin hayata geçirilmesini umuyorum. Daha sonra ayrıntılı bilgilendirme yapılacak olmakla birlikte, bu konuyu tüm Atatürk Liseliler ile şimdiden paylaşmayı uygun görmüş bulunuyorum. Saygılarımla Ali Fahir KAYACAN AALD Yönetim Kurulu Başkanı
01.12.2015