AİDAT BORCU OLAN ÜYELERİN ÇIKARILMASIDeğerli Ankara Atatürk Liseliler Derneği Üyeleri, Bilindiği üzere, dernekler ve benzer sivil toplum kuruluşlarının tek gelir kaynağı yıllık üye aidatlarıdır.Kuşkusuz, bu derneğimiz içinde söz konusu olup, Derneğimizin ayakta kalabilmesi, üyeleri ve Ankara Atatürk Liselilere yönelik çeşitli faaliyet ve etkinliklerde bulunabilmesi en azından belirli maddi olanaklar ile mümkün olabilecektir. Derneğimiz için üye giriş aidatı 25,00 TL.sı ve yıllık üye aidatı da yine 25,00 TL.sı gibi günümüz şartlarında çok ama çok cüz'i ve hatta komik olarak nitelendirilebilecek miktarlardadır. Bizler, Yönetim Kurulu olarak Derneğimizi ayakta tutabilmek, tüm Atatürk Liselilerin devamlı buluşma yeri olmasını sağlamak için elimizden gelen gayreti en üst düzeyde göstermeye çalışmaktayız. Bir apartman dairesinin rutin elektrik,su,doğalgaz,apt. aidatı gibi giderleri dışında, derneğin etkin iletişim ağlarını teşkil eden toplu SMS sistemi, WEB sitesi gibi diğer giderleri sözkonusu olup, bu ve diğer tüm masraf kalemlerinin karşılanabilmesi sadece üyelerimizin yıllık aidatlarını ödemeleri ile mümkün olabilecektir. Buna karşılık, ne yazık ki üyelerimiz tarafından bu konuda gerekli hassasiyet gösterilmediği için, Yönetim Kurulunun bazı üyeleri ve bir kaç dernek üyemiz tarafından derneğe sürekli bağış yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Dernek Tüzüğümüzün 5/son maddesi ; " Üye derneğin yıllık aidatını zamanında ödemek zorundadır. Dernek sekreterinin göndermiş olduğu yazılı bir bildirimden sonra en geç 30 gün içerisinde yıllık aidatını defaten ödemek zorundadır." hükmünü, Yine Dernek Tüzüğümüzün 7 nci maddesi de ; " En çok iki yıllık aidat borcu olup ta dernek sekreterinin yazılı bildirimini alış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde defaten ödemeyenlerin kaydı silinir. Üyelikten çıkarılma kararı dernek sekreterinin yazılı önerisi ve yönetim kurulunun çoğunluk kararı ile verilir." hükümlerini içermektedir. Yukarıya aynen alınan tüzük hükümleri amir hüküm niteliğinde olup, Yönetim Kurulu olarak bizler Tüzük hükümlerinin uygulanması sorumluluğunu taşımaktayız. Bu nedenlerle ; 2014 ve 2015 yılına ait üye aidatlarını ödemeyen üyelerimizin yanı sıra daha önceki yıllara ait 2 yıllık aidat borcu olan ve ayrıca 18 Ekim 2015 tarihinde üyelik başvuru formu doldurupta giriş aidatını halen ödemeyen dernek üyeleri için hiç bir ayrım yapılmaksızın üzülerek dernek Tüzüğünün 5 ve 7 nci maddeleri hükümleri işletilecektir. Saygılarımla. Ali Fahir Kayacan AALD Yönetim Kurulu Başkanı
07.12.2015