ALSEDAM PROJESİ



Sevgili Atatürk Liseliler, Atatürk Lisesi öğrencileri ile mezunlarına ve mezunların çocuklarına yönelik olarak; üniversite hazırlık aşamasında ve daha sonra kariyer planlaması aşamasında kurs, seminer, sertifika programları, konferans düzenlenmesi ve bu amaçlara yönelik eğitim öğretim araç ve gereçleri temin edilmesi için kamu tüzel kişilikleri ile de entegre olarak hazırlanacak ulusal ve uluslararası bir veya bir kaç proje ile Avrupa Birliği Hibe fonlarından da yararlanılması suretiyle Atatürk Lisesi Sürekli Eğitim Danışmanlık Merkezi (ALSEDAM) projesi düşünülmüş ve bu amaçla Atatürk Lisesi Müdürümüz Sayın Bayram AKYÜZ 25 Aralık 2015 günü ziyaret edilmiştir. Okul müdürümüz tarafından da söz konusu proje çok olumlu ve yararlı görülmüştür. Söz konusu projenin en kısa zamanda Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp hayata geçirilmesi için gerekli ön çalışmalara başlanılmıştır. ALSEDAM projesinin hayata geçirilmesi durumunda, AB hibe programlarından alınacak önemli maddi kaynaklar, derneğimizin ulusal ve uluslararası çerçevede tanınmasını sağlayacağı gibi, Ankara Atatürk Lisesinin layık olduğu seviyelerde bir eğitim kurumu olması yönünde de çok büyük katkı sağlayacaktır. Umarım bu projeyi hayata geçirebiliriz. Saygılarımla Ali Fahir Kayacan AALD Yönetim Kurulu Başkanı
25.12.2015